Åpner for flytebru på Møreaksen

foto
Samferdselsminister Jon Georg Dale åpner for å at flytebru kan erstattet den lange undersjøiske tunnelen på Møreaksen. Foto: Rune Sæbønes, Møre-Nytt.