Oppmodar til meir nynorsk i barnehagar

foto
Tre av forfattarane i boka «Nynorsk med dei minste» jobbar ved Høgskulen i Volda. Frå venstre Gudrun Kløve Juuhl, Liv Kristin B. Øvereng og Anne Marta Vadstein. Målgruppa for boka er studentar, tilsette i barnehagar og skular, faglærarar og forskarar, og alle som arbeider med nynorsk språkstimulering i praksis og administrativt. Foto: Anne-Mari Tomasgard