Leder ved asylmottak trakk anke i overgrepssak

foto