Antatt gjerningsmann i Stockholm skulle utvises fra Sverige

foto