- Det er behov for granskning

foto
Fra det høydramatiske styremøtet i Helse Møre og Romsdal 17. desember. Foto: Staale Wattø