– Det mest prekære er at vi sliter med å få tettet byggene. Det regner inn gjennom tak og yttervegger, forteller Mona Aagard-Nilsen i Helse Møre og Romsdal.

Hun er klinikksjef for drift og eiendom i foretaket. Foreløpig er det ikke bevilget penger til å legge ny taktekking på de gamle takene.

– I tillegg er det kritisk på infrastruktur, blant annet på nødstrømforsyning, forteller klinikksjefen.

Regnet siver inn gjennom tak og særlig rundt vinduer på den værutsatte sørsiden.

– Dessverre har dette vært nedprioritert vedlikehold, og slik er det faktisk på alle sjukehusene våre. Vi har ikke fått gjort forebyggende tiltak på grunn av økonomi. Det blir nok verre hvis vi ikke tar tak nå, sier Aagaard-Nilsen.

Det er er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse angående kritisk infrastruktur. I forrige uke gikk foretaksverneombud Bjarte Jensen gjennom den såkalte C.F.-Møller-planen, som ble laget i mars 2007. Dette er den siste håndfaste planen for modernisering av Ålesund sjukehus.

– Vi må ikke glemme Ålesund. For å være et moderne sjukehus etter dagens krav til standard må det gjøres store investeringer, mener Jensen.

Gammel

– Jo, du kan godt si at den planen for Ålesund er gammel, men den legger likevel hovedføringer for hvordan sjukehuset skal utvikle seg, men da er vi avhengig av investeringsmidler, sier klinikksjef Aagaard-Nilsen.

Slik det er i dag, har ikke Helse Møre og Romsdal nok penger til å ruste opp Ålesund sjukehus, som ble åpnet i januar 1971.

Sparing

Tallene for januar viste et helseforetak som taper 170.000 kroner hver dag i forhold til budsjett. De neste sju årene skal det spares 630 millioner for å kunne investere på alle sjukehus og i medisinsk-teknisk utstyr.

Problemet er at Multiconsult har regnet ut at det innen 2022 trengs nærmere 2,3 milliarder kroner bare til teknisk opprustning av bygningsmassen i fylket.

Rapporten til Multiconsult er fra 2012 og er den siste rundt teknisk opprustningsbehov. I rapporten er det behov for tiltak på 510 millioner i Ålesund og 85 millioner i Volda som da måtte på plass innen fem år. Volda har en tilsvarende moderniseringsplan som Ålesund fra 2011. C.F. Møller Arkitekter har også laget denne.

Etterslep

Det er de siste årene brukt nærmere 90 millioner på ny dagkirurgi i Ålesund. Og den nye AMK-sentralen som ble åpnet i desember kostet 40 millioner. Nytt MR/CT-utstyr og strålebunkers er også på plass. Likevel er Aagaard-Nilsen bekymret for det store etterslepet på vedlikehold.

– Vi må bare gjøre det beste ut av situasjonen og forholde oss til det som blir vedtatt, men det er bekymringsfullt at vi ligger så langt etter, sier hun.

Et lyspunkt er imidlertid at det fra 2017 er signalisert økte rammer til vedlikehold i hele foretaksgruppen (Helse Nord-Trøndelag HF, St. Olav HF og Helse Møre og Romsdal HF).

Ifølge Multiconsult var det i 2012 også stort behov på sjukehusene i Molde (309 mill.) og Kristiansund (80 mill.). Snittalderen på bygningsmassen var da 38 år.

Utstyr

Men det er ikke bare bygningene som trenger å bli fikset på. Ifølge Hallgeir Hartvigsen på innkjøpsseksjonen er det meldt inn et behov for nytt medisinsk-teknisk utstyr tilsvarende 130–140 millioner kroner i hele helseforetaket.

– Det er gitt ei ramme på 80 millioner til medisinteknisk utstyr, men denne betinger naturligvis at vi ender opp med et resultat i tråd med kravet fra Helse Midt-Norge, sier Hartvigsen.

Kravet er at Helse Møre og Romsdal ender 76,6 millioner kroner i pluss. I januar gikk man 5,3 millioner i minus.

foto
<strong>HAR ETTERSLEP:</strong> Klinikksjef for drift og eiendom, Mona Aagaard-Nilsen, er bekymret for etterslepet på vedlikehold i helseforetaket.