Regjeringen forlenger den økte kompensasjonsgraden for permitterte

foto