Rekordmange felt i produksjon på norsk sokkel

foto