Krabbefelt opp Ørskogfjellet løser ikke næringslivets behov for vintertransport, mener NHO Møre og Romsdal. Over Ørskogfjellet må også vegen legges om dersom det skal utvides til motorveg med 110-sone i framtida. NHO Møre og Romsdal var derfor blant dem som ba om tilleggsutredning for vegtraseen Digerneset-Vik. Utredninga ble lagt fram i november, med høringsfrist 28. februar.NHO er nå klokkeklar på at de ønsker framtidig E39 i trase K3.1A. Dette innebærer ny veg oppe i dagen til Mevatnet i Skodje, tunnel forbi Svartløkvatnet, og veg gjennom Tomrefjord, for deretter å koble vegen opp mot Tresfjordbrua med tunnel fra Vik til Remmem.- NHO har i mange år vært i dialog med våre medlemsbedrifter og transportbedrifter. Disse har uttrykt et klart ønske om å unngå vinterproblematikken over Ørskogfjellet, sier Ytreberg.

Ikke brattere opp Ørskogfjellet

Det er ikke brattere opp Ørskogfjellet enn traseen opp til Svartløken-området, svarer Håvard Austvik i Vegvesenet.

- Stigninga er oppi 3,5 prosent på begge alternativ i veldig korte parseller.

- Forskjellen er at høgste punkt ute i dagen er lavere enn 200 m.o.h. ved Svartløken, og 330 m.o.h. på Ørskogfjellet, sier Austvik.Noe av problemene for tungtrafikken over Ørskogfjellet vil imidlertid bli fjernet ved bygging av krabbefelt og utretting av svinger i Landedalen, sier han.Trasé for E39 engasjerer mange. I helga var «Nei til motorvegen» ei av de mest leste sakene på Smp.no. Her skriver Geir Ove Leite, varaordfører i Skodje, at et av de mest nytta og urørte friluftsområda i Ålesundregionen blir rasert dersom E39 skal gå via Svartløken-området. I kveld har Skodje og Ørskog felles folkemøte i saka.