Planlegger sikret kommunikasjonskanal for politikere i Norden