Abdeslam lover å samarbeide med fransk politi

foto