Motorsyklist alvorlig skadd i ulykke i Sandnes

foto