Virke-sjefen hevder nye funn knuser LO-kritikk

foto