– Kontrollutvalget har ikke snakket med meg

foto
– Bingsa er en avfallsplass der det er mye ekstraordinært som foregår i det daglige. I perioden vi snakker om og perioden som for meg gjelder fra 2013, så har avfallssektoren nasjonalt gått gjennom store endringer. Fra at avfall tidligere var noe vi ønska å bli kvitt, til at det nå er en ressurs som alle ser at en kan tjene penger på, sier Sigrun Jahren. Foto: Morten Hjertø