Overvåkingsinformasjon har satt Vesten i terrorberedskap