PST: – Har ikke drevet kartlegging av politiske miljøer