Regjeringspartiene og SV enige om forsterket koronakrisepakke