Kommentator kritisk til at Breivik fikk vise fram budskap