Foreldre sterkt kritiske til omlegging av SFO-ordninga