Glede blant dei borgarlege – no kan Høgre og Frp finne saman igjen