Næringslivet ber om utbygging av Ålesund sjukehus: – Det hastar

foto