Henrettelsen til dødsdømt norsk statsborger er utsatt på ubestemt tid