Høyesterett skal behandle innsynsnekt i Treholt-saken