Frp ønsker strakstiltak fra fylket, Sp ber om penger fra staten

foto
Leder i samferdselskomiteen Helge Orten (H) tar i en kronikk til orde for at fylkene øker satsingen på bygging og vedlikehold av fylkesveger. Frps Frank Sve vil ta 100 millioner fra fylkets fond. Foto: BJØRN BRUNVOLL, Romsdals budstikke