Aktivister nekter å betale bot etter slakteri-demonstrasjon

foto