Den siktede i Ski-bombesaken slipper isolasjon

foto