Syrisk opposisjon: Karadzic-dom positivt signal

foto