Dette vil gitt kommunene i Møre og Romsdal rundt 100 millioner kroner mer å rutte med om Ap-forslaget hadde fått flertall på Stortinget. Flertall får det ikke.

- Arbeiderpartiet vil følge opp våre løfter fra valgkampen om bedre skole og eldreomsorg gjennom å fortsette styrkingen av kommunenes økonomi og tjenestetilbud til innbyggerne, sier Fredric Holen Bjørdal.

Partiet har laget en tabell som viser at Ålesund kommune vil fått rundt 16 millioner ekstra med Aps budsjettforslag. En kommune som Ørsta ville fått rundt fire millioner kroner ekstra.

- Regjeringen har nok en gang lagt fram et svakt økonomisk opplegg for kommunene. De har store uløste oppgaver innenfor sentrale velferdsområder som blant annet skole, eldreomsorg, barnehage, helsetjenester og barnevern, påpeker Bjørdal.

Av de tre milliardene ekstra som Ap bruker i sitt alternative budsjett skal to milliarder gå til kommunene og en milliard ekstra fordelt på fylkene.

- Arbeiderpartiet vil sette fylkeskommunene bedre i stand til å styrke innsatsen på viktige områder som regionalt folkevalgt nivå har ansvaret for. Med vårt økonomiske opplegg vil fylkeskommunene kunne fornye og ruste opp fylkesveinettet, gi et bedre tilbud innenfor kollektivtransporten, styrke videregående opplæring med vekt på yrkesfagene og fylle rollen som regional utviklingsaktør på en bedre måte, sier Holen Bjørdal.