– Det har vært et billig landsmøte for partiledelsen. Det ble færre vedtak enn det kunne være grunn til å tro som dro opp kostnadene, oppsummerte Solberg etter landsmøtet var slutt.

Fars opptjeningsrett i folketrygden og arbeidsgiverbetalt månedskort på kollektivtrafikk var to av sakene landsmøtet vedtok og som det knapt finnes gode regnestykker på hva det koster.

Men det bekymret ikke Solberg.

– Dette er et program for hele fireårsperioden og våre prioriteringer av hva vi skal gjøre først ligger fast, var hennes svar på det.

Hyggelig i Høyre

Solberg oppsummerte med at det hadde vært et hyggelig landsmøte.

– I sum er vi et parti som er enige om retningen på politikken. Vi er enige om de største utfordringen og vi har ambisjon å styre de neste fire årene.

Der Solberg vil gjennomføre nye reformer.

– Vi er klar for nye reformer i neste periode, samtidig som vi ønsker å fullføre de reformene vi har satt i verk, fastslo hun.

Som karakteriserte høyre som et moderat og realistisk parti. Samtidig som det er et parti som har endret seg de siste 10-15 årene.

– Vi er et litt annet parti enn for 10-15 år siden. Ja, det er fortsatt full kraft i debatt om samferdsel, men vektleggingen av det sosiale ansvaret er nå veldig tydelig. Dette har alltid vært en del av Høyres formålsparagraf, og dette landsmøtet viser at vi tar det på alvor, påpekte Solberg.

Fakta om Høyre-landsmøtet

Her kan du sjekke selv om du er enig med Erna Solberg.

Dette er de viktigste vedtakene på Høyre-landsmøtet. NB – listen er ikke uttømmende.

* Redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital og øke bunnfradraget. Formuesskatten skal fjernes «på lengre sikt».

* Sette ned et utvalg som vurderer sykelønnen.

* Sikre retten til å betale med kontanter.

* Fjerne flypassasjeravgiften og erstatte den med en annen miljøavgift

* Fjerne fordelsbeskatningen på arbeidsgiverbetalt månedskort

* Punktet om å arbeide for søndagsåpne butikker ble fjernet

* Norges forsvarsbudsjetter skal gradvis økes opp mot NATOs 2-prosentsmål innen 2024.

* Avgjørelsen i spørsmålet om eggdonasjon ble utsatt. Dette blir del av en «bred diskusjon om bioteknologi fram mot landsmøtet i 2018»

* Beholde dagens ordning med fedrekvote, partiet ønsker ikke lenger at foreldrepermisjonen skal kunne fordeles fritt

* Gi fedre selvstendig opptjeningsrett til foreldrepermisjon.

* Homofile menn i monogame forhold skal få gi blod.

* Ulveforliket skal gjennomføres og nødvendige endringer i lov og forskrift må gjennomføres.

* Konsekvensutredning av Nordland VI, Nordland VII og Troms II.

* En rekke tiltak for å redusere plastsøppel og havforurensning.

* Et forslag om å forby pelsdyroppdrett ble avvist.

* Åpne for utbygging av nye vassdrag.

* Fjerne målet om at 15 prosent av norsk matproduksjon skal være økologisk og kutte støtten til økologisk landbruk

* Gi kommunene større handlingsrom i spørsmål om skjenketider og utsalgssteder for alkohol. Det skal ikke lenger være forbudt å drikke alkohol i parken, og øl med et alkoholinnhold på 5,5 prosent skal kunne kjøpes i butikk.

* Endret politikk overfor rusmisbrukere, blant annet tilby helsehjelp i stedet for å straffe dem som blir tatt for narkotikabruk, forsøk med heroinassistert behandling og vurdere å la fastleger tilby behandling med Subutex og Subuxsone utenom LAR* programmet.

* Forslaget om en egen «kulturkanon» ble nedstemt.

* Fjerne karakter i sidemål

* Åpne opp for dobbelt statsborgerskap i Norge og vurdere om det bør innføres foreldelsesfrist i statsborgerskapssaker.