Gruppen  «Styrk Heimevernet» står bak det landsomfattende initiativet, der det er meldt inn varder på alt fra kystfort til fjelltopper. Vardene tennes for å lyse opp Norge fra nord til sør, for å vise motstand mot forsvarets kuttforslag.

Regjeringen har foreslått å legge ned Sjøheimevernet og redusere Heimevernets mannskaper fra 42.000 til 35.000 innen 2020. HV-11, som kan mobilisere 3.200 soldater i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, er blant distriktene som er foreslått nedlagt.

Det er nettstedet aldrimer.no som først skrev om saken.

– Kyst-Norge uten militær tilstedeværelse

Sukkertoppen i Ålesund og Hasundhornet i Ulsteinvik er blant de 50 vardene som er meldt inn så langt.

dette kartet (ekstern lenke) kan du se hvor det er meldt inn varder.

«Vardene tennes for å advare befolkningen mot kutt i landforsvaret og vise de dramatiske konsekvensene av Langtidsplanen for Forsvaret: Hæren skal ikke bli mer slagkraftig med det første, og HV - Forsvarets største enhet - foreslås kuttet», skriver gruppen i beskrivelsen av arrangementet.

Gruppen mener forslaget i klartekst betyr at det meste av kyst-Norge blir uten militær tilstedeværelse.

Tidligere militære og privatpersoner

Blant vardevaktene er det tidligere mannskaper fra Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet, men også lokalpolitikere, direktører og sjøfolk, skriver gruppen.

Det er imidlertid ikke tillat å stille på vardebrenning i uniform, skriver aldrimer.no. Det advarte forsvaret selv om på sine nettsider i forbindelse med en tidligere foreslått varde-aksjon.