Zuckerberg gir milliarder til sykdomsbekjempelse

foto