Blandede reaksjoner på høyresiden - jubel på venstresida

foto
Stortingsvalget 2021 Frank Sve og kona Gro Anita Sve (Frp) Foto: Staale Wattø