Studie: Mange i Sør-Asia har gen som dobler risikoen for alvorlig covid-19

foto