Mistenkeleg mann gjekk inn i hus og garasjar

foto