Mistanke om ruskjøring – og det var ikke det eneste som var galt