Stortingspresidenten: En ufattelig naturkatastrofe

foto