Sterk boligprisvekst i juli – koronafallet mer enn hentet inn