Rektorane er føre var: Sender elevane heim og over brua før vinden tar seg endå meir opp

foto