Har samlet inn mer enn to millioner kroner til Kjetil Hatlebrekke