Møre og Romsdal Høyre går i mot forsvarsministerens forslag om å kutte HV-11-staben og legge ned leiren på Setnesmoen. Fylkeslaget ønsker også å beholde Sjøheimevernet, går det fram av en enstemmig uttalelse fra fylkesstyret.

Les uttalelsen: Behold Heimevernet

Fylkeslaget påpeker at HV-11 sin operative stab har skal lede operasjoner helt fra Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane ned til Sognefjorden, og mener det er viktig å beholde denne som et ledd i totalberedskapen.

– Dette er en svært viktig sak for oss, som vi vil forsøke å påvirke etter beste evne, sier fylkesleder Geir Ove Vegsund til smp.no.

Geir Ove Vegsund.

– Har takhøyde

Fylkeslaget har ikke konkrete forslag til hvor pengene til videre drift bør hentes fra.

– Nei, dette blir en del av den totale pakken innenfor budsjettet som nå skal legges fram, sier Vegsund.

Fylkeslaget vil også skåne sjøheimevernet som de mener kan bidra til overvåkning og kontroll av store deler av sjøtransporten kysten og utgjør en nødvendig kapasitet for å sikre objekter på sjøen.

Vegsund mener det er uproblematisk at fylkeslaget med dette går på tvers av anbefalingene fra forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Ja, i Høyre har vi takhøyde for at man har ulike syn på regionale saker, og her er vi uenige med forsvarsministeren, sier Vegsund.

Les også: Tenner varder for å støtte Heimevernet

– En god vind

Stabssjef Ivar Hatlelid i HV-11 setter naturlig nok pris på støtten for fortsatt drift. Bare den siste uka har både KrF og Venstre foreslått å droppe HV-kutt fra langtidsplanen for forsvaret.

– Vi ser at det er mange som engasjerer seg i saken og at vi får mye støtte. Det er ut til at folk har forstått budskapet når vi har gått ut og sagt vår mening, og det ser som det blåser en god vind for HV-11, sier Hatlelid som påpeker at han uttaler seg på vegne av arbeidstakerorganisasjonene i heimevernsdistriktet.

Les også: Ordførar-opprop for HV-11

Håper KrF bergar Setnesmoen

Krasjlanding for Venstres forsvarsplan

17 millioner å spare?

Det har versert ulike tall for hvor mye det egentlig er å spare på kuttforslagene. Hatlelid påpeker at det ikke er snakk om å fjerne alle HV-soldatene på Nordvestlandet, men at forslaget innebærer en nedlegging av selve stabsfunksjonene – sammen med Setnesmoen.

– Det vi da klarer å komme fram til, er at det er rundt 17 millioner kroner å spare på dette, påpeker Hatlelid.

Nå er han spent på ukene fram til forsvarskomiteen legger fram sitt syn på saken seinere i høst. Foreløpig har det ikke utkrystallisert seg noe klart flertall i Stortinget.