Sjømat Norge ber regjeringen trekke lakseforslag

foto