Økte kostnader, blant annet som følge av at Barneteatret Vårt/Teatret Vårt skal inn i bygget, gjør at finansieringen muligens må gjennom en ny behandling i fylkestinget.

Steinar Reiten (Kr.F.) viste til at prislappen på byggetrinn 1 nå er kommet opp i 450 millioner kroner, mens rammen fra fylkestinget er 300 millioner kroner.

Ikke omkamp

Fra nordmørsrepresentantene i KRF og Sp i fylkesutvalget ble det tilkjennegitt en engstelse for at prioriteringen av de videregående skolene i Kristiansund og Tingvoll skulle bli endret til fordel for Sørsida-prosjektet i Ålesund.

Lån

Eva Vinje Aurdal (Ap) mener prosjektet vil gi Ålesund og omland et stort løft og ønsker det gjennomført så raskt som mulig.

- Bekymringen for de videregående skolene i Kristiansund og Tingvoll er de eneste motargumentene jeg har hørt, sa hun.