Færre utlendinger uttransportert hittil i år

foto