Clean Coast fra Vanylven la fram sitt pilotprosjekt for å rydde plast langs kysten, mens Atlanterhavsparken i Ålesund etterlyste en politikk for akvarium i forbindelse med at de vil søke om nasjonal status som Norges akvarium.

– Vi har felles interesser på den måten at også Atlanterhavsparken ønsker en sjø som er rein for plast, forteller Roger Haugen i Clean Coast-prosjektet til Sunnmørsposten.

Også Maritim Forum Nordvest var med på møtet og oppfordret politikerne til å bidra slik at Møre og Romsdal kan bli best til å utnytte mulighetene i havrommet.

Arbeidsplasser i plastrydding

Prosjektet med å bruke offshorefartøy i opplag til å rydde kysten og sjøen for plast er tidligere omtalt i Sunnmørsposten. Fordelen med å bruke et offshorefartøy er at en har stort dekksareal for sortering og stor lagringskapasitet. Etter at avfallet er sortert er planen at det skal kuttes eller males opp, for deretter å lagres i konteinere eller på tanker.

De ber om at det blir satt av mer penger til å rydde områder langs kysten i stor stil – og mener det kan gi arbeidsplasser.

– Vi vil i første rekke konsentrere oss om norskekysten, men ser også for oss at vi kan selge ferdige båter til utlandet som eksportvare seinere. Dette kan være et alternativ til en maritim næring som sliter, sier Haugen.

Vil styrke formidlingsrollen

Ove Paulsen og Tor Erik Standal fra Atlanterhavsparken holdt et innlegg for politikerne hvor de etterlyste økt satsing på formidlingsarbeid om havet – hvor de ønsker å ha en sentral rolle.

Ifølge duoen har alle store fiskeri- og kystnasjoner har nasjonale akvarier, men ikke Norge. Allerede i sommer ble det kjent at Atlanterhavsparken jobber med støtte til sin søknad om å bli nasjonalt akvarium.

I ettertid har de fått støtte fra Ålesund kommune, og på nyåret skal Møre og Romsdal fylkeskommune behandle søknaden om et forprosjekt. De viser til at oppgaven med å formidle kunnskap og forståelse av livet i havet, i tillegg til å vise hvordan ressursene forvaltes er en stor oppgave.

– Sammenlignet med andre nasjonale akvarier, ser vi et stort potensiale innen både formidling, undervisning og forsking. Og ikke minst, med vår beliggenhet; mangfoldet av marine næringer, heter det i innlegget fra parken.