Brannen på oljetankeren Dubai Harmony er slokket

foto