Funn av våpen og eksplosiver hos mann i 70-årene i Stavanger

foto