Av: Eirik Meling

Har vedtatt nye reglar for takst og billettar på bussane

foto
Bussar på bussterminalen på Moa i Ålesund. Foto: Staale Wattø