Auka trafikk kan skape utfordringar på lokale ferjesamband