Flere kommuner i Oslo og Viken ber om nasjonale tiltak