Av: Lene Flataker

Ber Staten vurdere Ørsta/Volda-Oslo som statleg flyrute

foto
Samferdselsdepartementet har etter oppmoding frå fleire fylkeskommunar bedt om innspel til utgreiingane som skal ligge til grunn for den komande utgreiinga av FOT-ruter. Foto: Staale Wattø (illustrasjonsfoto)